try for free
 • Radio Đáp Lời Sông Núi - DLSN
  Radio Đáp Lời Sông Núi - DLSN

  Radio Đ P LỜI S NG N I. Ph t về VN từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam, mỗi đ m, tr n tần số trung b nh (AM) 1503 k l chu kỳ (kHz). Với chủ trương lu n đề cao Sự Thật , Đ i ph t thanh Đ P LỜI S NG N I mong mỏi l tiếng n i trung thực của những người Việt tha

  Read More
 • Đáp Lời Sông Núi - Posts | Facebook
  Đáp Lời Sông Núi - Posts | Facebook

  Đ p Lời S ng N i. May 3, 2019 . Hạnh ph c của một tang gia, l m Trọng L tức tối v c ng. Kh ng chỉ c Dũng x m u v Triết Cuba cười kh kh suốt buổi, m c n th m B nh Ruồi, Vương Đ nh Trệ, V Văn Thưởng, Phạm B nh Minh, Trịnh Đ nh Dũng cười c n tươi hơn nữa, y như

  Read More
 • Hợp âm Đáp Lời Sông Núi - Hợp Ca Asian (Phiên bản 1)
  Hợp âm Đáp Lời Sông Núi - Hợp Ca Asian (Phiên bản 1)

  Đ p lời s ng [Gm] n i, anh em [Cm] ta đ p lời s ng [Gm] n i Tổ quốc l m [F] nguy, xương m u [Dm] n y ta nguyện hiến [Gm] d ng Đ p lời s ng n i, anh em [Cm] ta đ p lời s ng [Gm] n i Quyết bảo vệ giang [F] san, ta th [D7] chết cho qu [Gm] hương. Đ y mu n triệu con tim, [Cm] đ y mu n triệu khối [D]

  Read More
 • Tìm bài hát "Đáp Lời Sông Núi" (kiếm được 5 bài)
  Tìm bài hát "Đáp Lời Sông Núi" (kiếm được 5 bài)

  Đ p Lời S ng N i. T c giả: Tr c Hồ Ca sỹ thể hiện: Hợp Ca Đ p lời s ng n i, anh em ta đ p lời s ng n i, tổ quốc l m nguy, xương m u n y ta nguyện hiến d ng. Đ p lời s ng n i, anh em ta đ p lời s ng n i, quyết bảo vệ giang san, ta th chết cho qu hương.Đ y mu n triệu con

  Read More
 • Đáp Lời Sông Núi - Trang chủ | Facebook
  Đáp Lời Sông Núi - Trang chủ | Facebook

  Đ p Lời S ng N i. 19 th ng 5, 2019 . D N TR ĐANG Ở BẬC N O? Trời ạ, cứ tưởng ăn mừng sinh nhật b c hồ chỉ c ở cấp nh nước. Kh ng ngờ ở c c hộ gia đ nh đơn lẻ cũng giết g , mỗ lợn ăn mừng mới kinh chứ! Chả l h m nay theo lời giới thiệu của ng h ng x m

  Read More
 • đáp lời sông núi |Game-VN
  đáp lời sông núi |Game-VN

  đ p lời s ng n i Number: 1682662 Time: 2021-10-23 23:53 type: Trang Tr Price;: $102 View: 358 Des: lờiCD Projekt Red đang c dự định mở rộng c c tựa game RPG th nh c ng của h ng. Theo một b o c o chiến lược kinh doanh mới, studio c kế hoạch “ph t triển song song game AAA” v o năm 2022

  Read More
 • Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Đánh Dấu 10 Năm Hoạt
  Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Đánh Dấu 10 Năm Hoạt

  Feb 10, 2021 Đ i Ph t Thanh Đ p Lời S ng N i Đ nh Dấu 10 Năm Hoạt Động. Little Saigon, Nam Cali, Hoa Kỳ, Chủ Nhật 15/8/2021: “Lực Lượng Cứu Quốc xin tuy n hứa, ng y n o chế độ “phản d n hại nước” CSVN c n độc quyền thống trị Qu Hương th n y u th ng y đ Đ i ph t thanh Đ P

  Read More
 • Sheet nhạc bài Đáp lời sông núi - Hợp Âm Việt
  Sheet nhạc bài Đáp lời sông núi - Hợp Âm Việt

  Hợp m ca kh c Đ p lời s ng n i. Đ p lời s ng [Gm] n i, anh em [Cm] ta đ p lời s ng [Gm] n i Tổ quốc l m [F] nguy, xương m u [Dm] n y ta nguyện hiến [Gm] d ng Đ p lời

  Read More
 • Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi kỷ niệm 10 năm thành lập
  Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi kỷ niệm 10 năm thành lập

  Aug 16, 2021 Aug 16, 2021 Để đ nh dấu 10 năm th nh lập, Đ i Ph t Thanh Đ p Lời S ng N i vừa tổ chức buổi tiếp t n tại nh h ng Ho ng Sa, Westminster v o trưa Chủ Nhật, ng y 15 th ng 8, 2021

  Read More
 • RADIO ĐÁP LỜI SÔNG NÚI KỶ NIỆM 6 NĂM PHÁT
  RADIO ĐÁP LỜI SÔNG NÚI KỶ NIỆM 6 NĂM PHÁT

  1 RADIO Đ P LỜI S NG N I KỶ NIỆM 6 NĂM PH T S NG (Little Saigon, Nam California, Hoa K. ỳ, Ch. ủ. Nh. ậ. t, 14/5/2017): Đ ng g p c ng sức để duy tr , nu i dưỡ. ng ti

  Read More
 • Đáp Lời Sông Núi - Home | Facebook
  Đáp Lời Sông Núi - Home | Facebook

  Đ p Lời S ng N i. May 19, 2019 . D N TR ĐANG Ở BẬC N O? Trời ạ, cứ tưởng ăn mừng sinh nhật b c hồ chỉ c ở cấp nh nước. Kh ng ngờ ở c c hộ gia đ nh đơn lẻ cũng giết g , mỗ lợn ăn mừng mới kinh chứ! Chả l h m nay theo lời giới thiệu của ng h ng x m, tui

  Read More
 • RADIO ĐÁP LỜI SÔNG NÚI KỶ NIỆM 6 NĂM PHÁT SÓNG
  RADIO ĐÁP LỜI SÔNG NÚI KỶ NIỆM 6 NĂM PHÁT SÓNG

  RADIO Đ P LỜI S NG N I KỶ NIỆM 6 NĂM PH T S NG (Little Saigon, Nam California, Hoa K. ỳ, Ch. ủ. Nh. ậ. t, 14/5/2017): Đ ng g p c ng sức để duy tr , nu i dưỡ. ng ti. ếng n i tranh đấ. u cho d n ch. ủ, cho quy. ề. n s. ố. ng c. ủa người d n trong nướ. c l nhi. ệ. m v. ụ. c. ủ. a

  Read More
 • Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Đánh Dấu 10 Năm Hoạt Động
  Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Đánh Dấu 10 Năm Hoạt Động

  Feb 10, 2021 Đ i Ph t Thanh Đ p Lời S ng N i Đ nh Dấu 10 Năm Hoạt Động. Little Saigon, Nam Cali, Hoa Kỳ, Chủ Nhật 15/8/2021: “Lực Lượng Cứu Quốc xin tuy n hứa, ng y n o chế độ “phản d n hại nước” CSVN c n độc quyền thống trị Qu Hương th n y u th ng y đ Đ i ph t thanh Đ P

  Read More
Click avatar to contact us
Click avatar to contact us
gotop